ترموباکس

ترموباکس

به طور کلی سیستم گرمایش از کف TB125 بر خلاف سایر روش های گرمایشی رایج مثل رادیاتور یا فن کوئل نوعی سیستم دما پائین می باشد. بدین صورت که در استاندارد دمایی مربوطه به منظور حصول آسایش گرمایی، باید عمدتاً آب با دمای 35 الی حداکثر 45 درجه سانتیگراد در لوله های کف جریان داشته باشد و اگر این محدوده دمایی مراعات نشود، شرایط محیطی می تواند بسیار نامطلوب گردد. لذا بسیار مهم است که با تدابیر فنی بتوان در سیستم گرمایش مرکزی همگام با تأمین آب داغ برای تأمین رادیاتورها یا حوله خشک کن و تأمین آبگرم مصرفی، دمای آب جاری در سیستم گرمایش از کف را در محدوده تقریبی 40 درجه سانتیگراد تحت کنترل دقیق و مستمر داشت. از سوی دیگر بدلیل آنکه طول لوله های سیستم گرمایش از کف زیاد و حجم آب جاری در آنها زیاد است، لذا باید پمپ سیرکولاتور که آب گرم را در مجموعه لوله های کف به گردش در می آورد دارای توان بالایی باشد.

این تجهیز نوعی واحد مرکزی سیستم گرمایش از کف با امکان تنظیم دمای مورد نیاز برای سیستم مربوطه می باشد.

                                                                    


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی